fbpx

LEASING

Leasing är ett effektivt sätt att frigöra kapital och stärka kassaflödet. Det är en fördelaktig finansieringslösning för kunder som varken vill äga leasingobjektet eller binda kapital.

Leasing passar kunder som efterfrågar en modern utrustning, gärna med komplett serviceavtal

HYRA

Hyra passar kunder som vill få möjlighet att fördela kostnaderna över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Kunden behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa sitt kreditutrymme.

Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill, den dras som en kostnad.

FUNKTIONSAVTAL

Funktionsavtal är en finansieringslösning för ett företag som har behov av en produkt men inte vill äga den och som vill att service och underhåll ingår i avtalet.

Allt samlas på en faktura och företaget betalar bara för maskinens funktion genom en månadskostnad.

Med ett funktionsavtal kan kostnaderna fördelas över tid och företaget behöver inte binda upp sitt eget kapital eller använda sitt kreditutrymme.

Periodkostnaden är normalt lika stor under hela avtalstiden och är därför lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Kostnaden är skattemässigt avdragsgill och påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.