2019-12-23

Vi söker tekniker / montörer!

OSG Gruppen växer och för att tillmötesgå orderingången inför 2020 behöver vi förstärka ett redan starkt team med ytterligare tekniker/montörer

2019-12-18

EasyGate SPT - en del av NCC:s nya huvudkontor

2019-10-22

Välkommen Andreas – Ny säljare!

2019-08-08

Ny funktion för Easygate SPT / SPD

VÅRA PRODUKTER

– Swing Speed Gates
– Sliding Speed Gates
– Entrégrindar
– Vändkors
– Säkerhetskaruseller
– Säkerhetsslussar
– Tillbehör
– Underhåll & Service

MARKNADSOMRÅDEN

– Arkitekter/Föreskrivande led
– Offentliga byggnader / kontor
– Arenor
– Flygplatser
– Datacenter
– Rättsväsendet
– Gym / Fritidsanläggningar
– Områdesskydd